L’ens comarcal assumirà l’execució d’aquestes obres històricament reivindicades.

El Consell Comarcal del Bages va aprovar recentment el conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per establir les condicions de promoció i execució de les obres corresponents al projecte “Dipòsit de 1.000 m3, canonada general i connexions amb la xarxa d’aigua en alta per a l’abastament d’Artés”. El conseller de l’Àrea de Medi Ambient, Marc Aloy, manifesta que “amb aquesta actuació es donarà compliment a una reclamació històrica del municipi; és una gran notícia que es pugui resoldre un conveni signat fa 23 anys i que permetrà donar un millor servei i més qualitat d’aigua a Artés”.

Les obres consistiran en la construcció d’un nou dipòsit de reserva comarcal a la zona de Mas La Paloma, situat al costat del petit dipòsit de trencament de càrrega comarcal existent del sistema Bages Llobregat, i en la construcció d’una canonada general d’uns 1.500 metres de longitud des del dipòsit fins a l’entrada de la trama urbana a la zona sud-est del poble.

Aquesta intervenció permetrà augmentar la reserva dels sistemes comarcal i municipal, donant una major seguretat al servei d’abastament davant incidències que puguin esdevenir-se, i millorarà la pressió de l’aigua al nucli d’Artés. Aquesta infraestructura, a més, també servirà com a dipòsit pulmó per alimentar l’estació de bombament cap a Vista Pirineus i Calders.

El conveni contempla l’assumpció per part del Consell Comarcal de l’actualització del projecte i l’execució de les obres. L’ACA aportarà el 80% de la inversió i finançarà els honoraris de redacció. Es preveu que les noves instal·lacions construïdes puguin entrar en funcionament l’any 2020. Amb aquesta actuació, es complementaran les instal·lacions comarcals d’abastament d’aigua en alta Bages Llobregat, que serveixen a Sallent, Avinyó, Artés i Calders des de mitjans de l’any 2015.

2018-01-26T16:52:45+00:00 divendres, 26 de gener de 2018|