El ple també va aprovar una moció per ingressar els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya

El ple ordinari del Consell Comarcal del Bages va aprovar ahir la liquidació del pressupost 2015 que s’ha tancat amb un superàvit de 114.000 euros. Tot i que el ple va haver d’aprovar un pla econòmic financer que corregeixi els comptes del Consell durant el 2016, aquesta situació és només un tràmit puntual i merament formal causat per l’endarreriment d’uns ingressos previstos per al 2015.

El Consell Comarcal del Bages havia inclòs en el pressupost 2015 uns ingressos de més de 223.000 euros del pagament dels Ajuntaments per la gestió i explotació de l’abastament en alta del Bages Llobregat que du a terme el Consell. Aquests diners encara no s’han ingressat perquè el procediment administratiu per aprovar les tarifes i el reglament regulador s’han endarrerit. Tot i que les tarifes es van aprovar en el ple de novembre de 2015, després cal elevar-les a l’ACA i no ha estat fins al 2016 que han estat aprovades, per la qual cosa el Consell no ha pogut ingressar la quantitat de més de 223.000 euros prevista en el pressupost de 2015.

Aquesta diferència en els ingressos previstos va obligar ahir el ple del Consell a aprovar un pla econòmic financer que corregeixi aquesta qüestió, merament formal, durant l’any 2016. Aquest fet no afecta el funcionament ordinari del Consell ni el pagament de nòmines o proveïdors. A més, malgrat no disposar d’aquest ingrés, el saldo a tancament del 2015 és positiu i sense endeutament per la qual cosa la recuperació de l’ingrés pendent augmentarà el superàvit de l’ens comarcal.

Pagament d’impostos a l’Agència Tributària de Catalunya

El ple també va aprovar ahir una moció –proposada pels grups comarcals d’ERC, i ICV-Entesa, subscrita per CIU i pel Grup Mixt Comarcal Demòcrates- per la qual s’insta l’ens a exercir la sobirania fiscal i a ingressar els pagaments de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i els corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’Agència Tributària de Catalunya. La moció també demana que el Consell es doni d’alta a la Xarxa de Tributs de Catalunya a partir de la propera liquidació.

A més, el document, aprovat amb els vots dels grups que l’havien presentat més el de la CUP i l’abstenció de PSC- insta el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a continuar treballant coordinadament amb les associacions municipalistes de Catalunya per la consolidació de la hisenda pròpia.

Els acords d’aquesta moció es faran extensions a tot el personal del Consell Comarcal del Bages, als Ajuntaments de la comarca, al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis per la Independència i a tots els Consells Comarcals.

2017-01-30T09:13:21+00:00 dimarts, 19 de juliol de 2016|