El Consell Comarcal del Bages ha acollit aquesta setmana l’Assemblea General del Consell de la Gent Gran del Bages en què s’han tractat temes com la necessitat de realitzar una diagnosi de la gent gran del Bages per de reactivar, planificar i innovar les actuacions destinades a aquest col·lectiu tant per part del Consell Comarcal, com per tal de donar suport als ajuntaments i altres ens i entitats en aquest sentit. Amb aquesta diagnosi, que s’elaborarà durant aquest segon semestre del 2016 i es presentarà el mes de desembre, es vol aconseguir un document que no només tingui una finalitat estratègica, sinó que sigui pràctic i que acabi beneficiant directament les persones en les quals se centrarà, per saber què es pot fer des de l’administració local (comarcal i municipal) per la gent gran.

D’altra banda també s’ha acordat constituir els propers dies un grup de treball per fer el seguiment dels acords presos en el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran. Entre els principals temes que es treballaran hi ha la Llei de dependència, maltractaments a les persones grans, discriminació envers diferents col·lectius i incentivar l’acció comunitària i la participació de la Gent Gran.

2017-01-30T09:13:21+00:00 dimecres, 6 de juliol de 2016|