La Diputació de Barcelona realitzarà un estudi, a petició del Consell Comarcal del Bages, que permetrà fer una radiografia de la situació actual del sector a la comarca.

En un acte celebrat a la seu del Consell Comarcal del Bages aquest dilluns 12 de març, la Diputació de Barcelona va explicar com es desenvoluparan els treballs per a la redacció d’un estudi de viabilitat econòmica sobre la prestació dels serveis funeraris a la comarca del Bages. Aquest document es presentarà abans de finalitzar l’any 2018.

Després que el plenari aprovés una moció per estudiar la viabilitat d’una empresa pública supramunicipal de serveis funeraris que operi al Bages i constituir la comissió de treball per analitzar aquesta necessitat, l’anàlisi de mercat permetrà determinar la viabilitat de la prestació d’aquest servei. El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, destaca que “el Consell Comarcal té un paper important a l’hora de donar suport als municipis i oferir respostes a les necessitats de la ciutadania perquè hi hagi més competència, amb preus assequibles sense que es disminueixi la qualitat dels serveis. L’estudi serà de gran valor per conèixer l’estat del sector i determinar les actuacions a seguir properament per abaratir els costos actuals i oferir nous serveis”.

Metodologia de treball

Segons es va detallar durant la reunió d’aquest dilluns, en aquesta fase s’analitzarà el marc normatiu de la regulació de la prestació de serveis funeraris a Catalunya en l’àmbit local, d’acord amb la normativa autonòmica i estatal, així com a les respectives ordenances i reglaments municipals a la comarca del Bages. A més, es realitzarà una anàlisi preliminar del mercat de serveis funeraris, valorant l’oferta i la demanda i els preus i costos de les empreses que ofereixen aquests serveis i definir la possible inversió que s’hauria de realitzar. D’aquesta manera, es podran extreure conclusions concretes i fer un diagnòstic en relació als principals punts forts i febles del projecte i dels factors claus que poden condicionar de manera rellevant la seva viabilitat.

En la sessió hi va participar, Josep Solé, gerent de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, Montse Montalbo, cap de la Secció d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona, i els membres de la Comissió d’Estudi de Serveis Funeraris, integrada per representants de tots els grups polítics comarcals i el president del Consell Comarcal.