Alba Pascual Sarri (Tècnica de joventut)
93 693 03 54
joventut@ccbages.cat

Anna Grau Bosch (Tècnica d’ocupació juvenil)
93 693 04 26
joventut@ccbages.cat

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Des del Servei Comarcal de Joventut es posen a l’abast dels municipis les eines perquè es puguin desenvolupar polítiques integrals de joventut per i amb els joves.

Des del Servei de Joventut s’ofereixen tant els serveis adreçats als municipis com serveis adreçats a la població juvenil.

Carnets

Carnet Jove Internacional

Permet obtenir descomptes en les entrades de museus, teatres, exposicions fins als 30 anys, inclosos. Els avantatges i descomptes poden tenir restriccions d’edat segons quins països

Preu de tramitació: 9,00€

Documents necessaris

 • DNI, NIE o Passaport original
 • 1 fotografia en color

Carnet d’estudiant internacional

Aquest carnet us acredita com a estudiant en qualsevol país del món. Està reconegut per la UNESCO i la comunitat Europea i permet gaudir d’avantatges i descomptes arreu del món. Es pot tramitar a partir dels 12 anys.

Preu de tramitació: 9,00€

Documents necessaris

 • DNI
 • Documents conforme s’està estudiant
 • Foto mida carnet

Més informació a www.isic.es

Els carnets d’alberguista permeten l’accés a la Xarxa Internacional d’albergs juvenils

Jove

Carnet d'alberguista Jove

Per a persones de 14 a 29 anys
Els menors de 14 no necessiten disposar de carnet.
Els menors d’edat cal que presentin la Carta d’autorització.

Preu de tramitació: 9,00€


Adult

Carnet d'alberguista Adult

Per a persones a partir de 30 anys.

Preu de tramitació: 10,00€


Familiar

Carnet d'alberguista Familiar

Per a famílies amb fills i filles menors de 14 anys a càrrec o bé majors de 14 anys si pateixen alguna discapacitat legalment reconeguda. Les famílies monoparentals o nombroses gaudeixen de l’exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.

Preu de tramitació: 18,00€


Grup

Carnet d'alberguista Grup

Adreçat a tot tipus de grup, organització o associació format per 10 o més persones. Serà necessari presentar el CIF de l’entitat o NIF del responsable en l’entrada a l’alberg i facilitar al personal de l’alberg un llistat amb els integrants del grup que pernoctin en cada ocasió.

Preu de tramitació
: 16,00€

Carnet Professor Internacional

Per a professorat en actiu adscrit en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena durant l’any acadèmic. Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d’interès cultural…

Preu de tramitació: 9,00€

Documents necessaris:

 • DNI
 • Comprovant d’estar en actiu
 • Foto mida carnet

Més informació a www.isic.es

Fira de l’Estudiant

27a Fira de l'estudiant

La Fira de l’estudiant és un projecte que dóna suport a l’orientació acadèmico formativa que es duu a terme des dels centres de secundària. És un projecte coordinat i executat per diferents institucions i entitats.

Podeu trobar tot la informació referent a la Fira de l’estudiant de la Catalunya Central a www.firaestudiant.cat

Forma’t al Territori

Forma’t al Territori és un programa adreçat a oferir formació als professionals de la intervenció juvenil que treballen en els municipis de la comarca.

Aquestes formacions es plantegen a la Taula tècnica de joventut i es consensuen entre tots/es els participants.

Durant el 2019 està previst dur a terme formacions sobre:

 • Visual thinking
 • Ús i abús de pantalles
 • Sistema educatiu
 • etc..

Notificació activitats de lleure amb menors de 18 anys

Tots aquells grups i associacions que es dediquen a l’educació en el lleure d’infants i adolescents i volen realitzar activitats fora del seu lloc habitual amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives o les activitats sense pernoctació que tinguin una durada de quatre dies o més consecutius que es desenvolupin a Catalunya han de notificar-les.

Pel que fa a les activitats esportives, el Decret només afecta les activitats de vacances del perfil de colònies, casals i rutes, però que tenen un componen esportiu important: estades/campus esportius, casals esportius i les rutes esportives.

Per a més informació:

Decret de Notificació d’Activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys (PDF, 80KB)

Infografia amb les ràtios monitors/directors i participants (PDF, 725KB)

La notificació s’ha de fer a través del formulari web de notificació d’activitats. Es recomana que es consulti la guia i que es tingui en compte la següent informació:

 • Disposar d’un ordinador amb connexió a Internet i utilitzar els navegadors Internet Explorer 10 o Mozilla Firefox.
 • El formulari té un temps d’espera limitat i no es pot guardar per emplenar-lo més tard.
 • La notificació electrònica s’ha de presentar fins 7 dies abans que comenci l’activitat.
 • No es necessita signatura electrònica.