Guies de formació en serveis d’Administració Electrònica

El Consell Comarcal del Bages ha creat una sèrie de guies per tal que els ciutadans puguin conèixer les eines que les Administracions Publiques Catalanes posen a la seva disposició per a interactuar a través d’Internet.

Servei d’identificació per a realitzar tràmits en les administracions públiques catalanes:

Servei per sol·licitar tràmits a les administracions:

Servei per a la recepció de notificacions emesos per les administracions:

Servei per a consultar els taulells virtuals de les administracions: