Polígons i Empreses del Bages 2017-09-14T09:07:05+00:00

Polígons i Empreses del Bages. Servei de localització empresarial

El Consell Comarcal del Bages treballa de forma conjunta amb els Ajuntaments de la comarca per la dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica del Bages, amb la col·laboració de les associacions d’empresaris/àries dels polígons de la comarca i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La dinamització i millora dels polígons del Bages es realitza amb l’actualització permanent del cens de polígons i empreses del Bages, l’edició i difusió de material de promoció industrial, el pla de suport a l’extensió de la fibra òptica als polígons, la realització d’estudis de millora paisatgística, de senyalització i/o altres específics a demanda dels Ajuntaments, el foment de l’associacionisme empresarial i la cerca de finançament per a nous projectes industrials

Des del SERVEI DE LOCALITZACIÓ EMPRESARIAL DEL BAGES s’ofereix un acompanyament a les empreses que cerquin sòl industrial a la comarca, per facilitar-los la cerca de la nau o terreny que necessitin.

Responsable del servei:
Isabel Ledesma Fernandez
Anna Prat i Noguer (Promoció industrial)

Contacte:
Tel: 93 693 03 83
Tel2: 93 693 03 52
peconomica@ccbages.cat
pindustrial@ccbages.cat

Horari:
De 8.00 a 15.00 h. (de dilluns a divendres)
De 15.30 a 18.00 h. (dilluns)

Fulleteria:

Més informació: www.poligonsbages.cat