PECT del Bages 2018-02-01T14:37:06+00:00

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Bages

títol secció

El PECT “Bages, districte industrial XXI” és una iniciativa liderada pel Consell Comarcal del Bages, entitat pública supramunicipal, compromesa amb les prioritats i els objectius de l’estratègia de recerca i innovació́ per a l’especialització́ intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). El PECT del Bages defineix l’estratègia territorial en l’especialització productiva de la indústria i la valorització dels recursos naturals i miners per posar en valor els actius únics i endògens que disposa el Bages. Els sectors productius pels que aposta el PECT Bages són el sector metall mecànic i metal·lúrgic, de fort pes i tradició a la comarca, la  indústria química, amb una significativa presència i amb gran projecció, la indústria minera de la potassa, única a Catalunya i amb forta demanda internacional, i el sector de la gestió mediambiental, atès que la comarca rep un fort impacte ambiental derivat de l’activitat industrial i minera. S’han plantejat diferents operacions encaminades a assegurar la viabilitat futura dels sectors d’activitat econòmica esmentats partint de: la gestió del talent, la formació, l’emprenedoria, la innovació industrial i el branding territorial.

Responsable del servei:
Isabel Ledesma Fernandez

Contacte:
Tel: 93 693 03 83
peconomica@ccbages.cat

Horari:
De 8.00 a 15.00 h. (de dilluns a divendres)
De 15.30 a 18.00 h. (dilluns)

El PECT del Bages té com a objectiu final abordar la transformació econòmica de la comarca amb un fort component d’innovació. En total, el pla preveu una inversió total d’uns 2,75 milions d’euros, la meitat dels quals serien aportats per fons europeus a través d’una convocatòria de fons FEDER de la Generalitat de Catalunya, i l’altra meitat a càrrec de les entitats que hi participen. El pla representa l’oportunitat d’aglutinar esforços de tots els agents del territori per crear nova ocupació, qualificar professionalment el talent local i crear i atraure noves empreses i inversions al territori.

El PECT del Bages conté 9 operacions liderades i cofinançades per les 7 entitats sòcies beneficiàries que són: el Consell Comarcal del Bages, els Ajuntaments de Manresa, Sallent i Sant Joan de Vilatorrada i les Fundacions CTM Centre Tecnològic (Eurecat), Fundació Universitària del Bages (FUB) i Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC-Centre Tecnològic Beta). El PECT també compta amb entitats que participaran durant la seva execució, com són els Ajuntaments de Balsareny, Cardona, Súria i Callús, tots ells representants de territoris miners així com la Plataforma ProMineria i la Patronal Metal.lúrgica del Bages.

Logos PECT