Composició del Ple

Grup Comarcal de Convergència i Unió (CiU)

 • Sergi Grau Torrent
 • Joan Calmet Piqué
 • Caterina Puig Obradors
 • Noelia Ramírez Calatrava
 • Jordi De La Fuente Escayola
 • Santiago Llopart Bernard
 • Montserrat Claret Tapias
 • Narcís Lupón Sala (Portaveu titular)
 • Carme Alòs Pintó
 • Xavier Silva Galera (Portaveu suplent)
 • Miquel Davins Rey

Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)

 • Eloi Hernàndez i Mosella (Portaveu titular)
 • Marc Aloy i Guàrdia
 • Josep Canals i Palau
 • Ferran Estruch i Torrents (Portaveu suplent)
 • Estefania Torrente  Guerrero
 • Agustí Comas  Guitó
 • Joan Badia  Pujol
 • Joan Bertran i Ambrós
 • Queralt Puig i Castanyé
 • Enric Forcada i Valiente
 • Mireia Estefanell Medina

Grup Comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 • Mercè Cardona  Junyent
 • Jordi Calsina Jodas
 • Elia Tortolero Orejuela (Portaveu titular)
 • Josefina Rodríguez Pérez (Portaveu suplent)
 • Miguel Ángel Montaña Merino

Grup Comarcal de Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu (CUP-PA)

 • Jordi Masdeu Valverde (Portaveu titular)
 • Aleix Solé Sellares (Portaveu suplent)
 • Ernest Clotet i Berenguer

Grup Comarcal Iniciativa per Catalunya Verds-Entesa (ICV-E)

 • Albert Marañón Ledesma (Portaveu titular)

Grup Mixt Comarcal Demòcrates (GMCD)

 • Roger Genescà Campí (Portaveu titular)
 • Anna Maria Llobet Solé (Portaveu suplent)