Calendari de dies Inhàbils2017-01-30T09:12:54+00:00

Calendari de dies Inhàbils

Tornar a la seu

Calendari laboral:
ORDRE EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.

Festes locals:
Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals per a l’any 2014 DOGC 6527, de 23 de desembre de 2013. (Municipi de Manresa)