• Aquestes són algunes de les principals conclusions d’una diagnosi sobre l’envelliment actiu al Bages, encarregat pel Consell Comarcal del Bages i elaborat pel Col·legi de Treball Social

En el marc de l’assemblea del Consell de la Gent Gran del Bages, s’ha presentat aquest matí el document “Diagnosi de l’envelliment actiu a la comarca del Bages” que recull els recursos i activitats adreçades a les persones grans i que analitza les debilitats i fortaleses de l’atenció a aquest col·lectiu i proposa els reptes de futur per garantir un envelliment de qualitat a la comarca. L’estudi ha estat elaborat per la delegació de Manresa – Catalunya Central del Col·legi de Treball Social de Catalunya, per encàrrec del Consell Comarcal del Bages.

Algunes de les principals conclusions a les quals arriba el document és que la comarca del Bages, i en especial la ciutat de Manresa, té una taxa de sobreenvelliment de les més altes de l’estat. Si hi afegim la reducció de la taxa de natalitat i l’increment de l’esperança de vida, fa que s’estigui produint un desplaçament cap a la franja d’edat de més de 65 anys, fet que suposa una càrrega financera més elevada. Com a conclusió final, destaca que és necessari un augment de recursos i dotació pressupostària dirigits al benestar de la gent gran.

Entre els principals punts a millorar, el document apunta una manca de coordinació entre els diferents recursos de què disposa la comarca que sovint implica desdoblaments innecessaris. A més, s’observa que no hi ha recursos específics per a les persones grans que pateixen un trastorn mental o amb problemes d’addicció. A nivell residencial, hi ha un dèficit important de places públiques. Segons les últimes dades de què disposa la Generalitat, la taxa de cobertura de places residencials públiques i privades per a gent gran al Bages és del 5,6%, és a dir, menys de 6 places per cada cent persones de més de 65 anys, un percentatge molt reduït tenint en compte que augmenta l’esperança de vida i també les situacions de dependència.

A més, es plantegen diferents problemàtiques a l’entorn de la llei de dependència, que no té en compte la situació sociofamiliar o econòmica de persones grans que necessiten recursos addicionals o places residencials per poder viure amb dignitat.

L’estudi també apunta alguns canvis socials que acaben incidint negativament en la qualitat de vida de les persones grans, com el rol de “cuidadors de néts” com a imposició o el reagrupament familiar per motius econòmics que comporta que les pensions passin a ser el principal o únic ingrés de la llar.

D’altra banda, l’estudi analitza els punts forts dels recursos del Bages per a la gent gran i en destaca la promoció de l’envelliment actiu que s’està fent els darrers anys i la participació de la gent gran al territori, tant des de la ciutadania com des dels ens públics d’abast municipal o comarcal. A més, s’assenyala que els centres residencials del Bages estan implantant de forma progressiva un nou model d’atenció centrada en la persona, que prioritza el benestar de caa resident, el compliment dels seus drets i la seva participació en qualsevol presa de decisió sobre el seu projecte de vida.

Una població envellida

Des del Consell Comarcal del Bages i el Col·legi Oficial de Treball Social, delegació de Manresa, s’ha volgut actualitzar la Guia de la Gent Gran Activa del Bages creada l’any 2010 per poder oferir a la gent gran del Bages l’oportunitat de conèixer tots els recursos existents dins la comarca que van en la línia d’afavorir l’envelliment més saludable.

L’objectiu era recollir el conjunt d’actuacions que es realitzen als diferents municipis de la comarca per tal de fer-les més visibles i així incrementar-ne la utilització per millorar el benestar i la salut de les persones grans i fer una avaluació global de l’estat actual dels recursos en la línia de facilitar un envelliment saludable.

Segons les dades de què disposa el document, la població total de la comarca del Bages era de 186.084 persones l’any 2011 i un 18,46% eren persones majors de 65 anys. Aquesta franja d’edat ha anat creixent ja que l’any 1981 era només el 12,7% del total de la població.

La sessió d’aquest matí ha estat presidida pel conseller comarcal de Benestar Social, Joan Vinyes. L’obertura ha anat a càrrec de la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Mercè Cardona, que ha definit la gent gran del Bages com a persones “fantàstiques, compromeses, solidàries i que serviu d’energia per a d’altres comarques”. També hi ha intervingut Josep Candàliga, president del Consell d’Alcaldes, que ha agraït la participació i empenta del Consell de Gent Gran del Bages, “que sou gent gran activa i amb esperit jove”.

2017-01-30T09:13:46+00:00 dijous, 30 d'abril de 2015|