L’obra, del Consell Comarcal del Bages, garanteix l’abastament de qualitat al sector de l’Oller de Calders i Colònia Jorba

Els propers dies es posarà en funcionament l’obra que dóna solució als problemes de qualitat i quantitat d’aigua al sector de l’Oller de Calders i Colònia Jorba. L’obra, construïda pel Consell Comarcal durant aquest any 2016, garantirà l’abastament a aquest nucli amb aigua provinent del sistema Bages Llobregat, en funcionament des de l’estiu de 2015. Així doncs, aquest nucli s’afegirà als 2.700 m3/dia que actualment està servint el sistema comarcal en alta als municipis de Sallent, Avinyó, Artés i Calders.

L’obra ha tingut un cost d’uns 110.000 euros i l’execució ha estat possible gràcies als recursos obtinguts pel Consell Comarcal del Bages, que minimitzen l’aportació municipal a l’obra i, per tant, la repercussió d’aquesta sobre la tarifa municipal del servei de subministrament d’aigua.

Les obres han consistit en la instal·lació d’una nova conducció de portada d’aigua cap al dipòsit existent del Manganell des de la xarxa de distribució de la Guàrdia de Calders. També s’han instal·lat 4 boques de reg que faran la funció d’hidrant d’incendi i que podran ser utilitzades per bombers o personal autoritzat en cas de necessitat.

Una obra llargament esperada

El sector de l’Oller de Calders fins a l’any 2011 rebia aigua potable d’uns pous de captació que presentaven alguns problemes de qualitat de l’aigua així com de quantitat, per la qual cosa s’havien de complementar amb el transport d’aigua amb cisternes per tal de mantenir el servei en determinades èpoques de l’any. A finals de 2011 es van executar les obres d’abastament d’urgència que bàsicament van consistir en una portada d’aigua des del sistema de Navarcles mitjançant una conducció provisional. Amb aquestes actuacions es va poder garantir l’aigua i la seva potabilitat, però en una situació precària a l’espera de l’obra definitiva, que ara s’ha fet realitat.

2017-01-30T09:13:07+00:00 dilluns, 19 de desembre de 2016|