L’Agència Comarcal de l’Energia del Bages coordina una sessió en què ha ofert suport per a l’actualització dels inventaris d’emissions de gasos d’efecte hivernacle dels municipis i l’estat d’execució de les accions de mitigació.

La Sala TIC de la Fira de Manresa ha acollit aquest dijous 19 d’octubre una jornada de treball en la qual representants de set ajuntaments del Bages i tres més de la comarca del Berguedà han pogut fer una revisió de l’estat d’execució de les accions contemplades al PAESC per al càlcul d’estalvi d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i, a més, han rebut formació per facilitar l’entrada de dades en suport informàtic dels documents d’àmbit energètic de cadascun dels ens.

El PAESC, desenvolupat sota el paraigües del Pacte d’Alcaldes per al Clima i l’Energia, és un document estratègic de planificació energètica i climàtica local i conté les accions que cada ens municipal ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per al 2030, i així, anar més enllà de la reducció del 40% de les emissions de CO2 al seu terme. En el cas del Bages, està liderat per la Diputació de Barcelona amb el suport de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, que s’encarrega de l’emmagatzematge i revisió sistemàtica de les factures dels subministraments energètics dels 23 municipis adherits. Aquest volum informatiu, bolcat al web del Pacte d’Alcaldes durant aquestes jornades de treball de caràcter bianual, permet fer el seguiment a nivell europeu dels consums energètics i les emissions associades que es contemplen al PAESC.

Des de l’Agència Comarcal de l’Energia del Bages, doncs, es continua treballant activament per fer aquest seguiment i revisió sistemàtica de factures energètiques i també per garantir l’optimització dels subministraments partint de les pautes de consum extretes. Gràcies a les gestions efectuades per l’ens comarcal, la mitjana d’estalvi per reclamacions, millores de contracte, i altres actuacions, és de 26.000 euros l’any, mentre que l’estalvi anual a causa de l’optimització de potències és d’uns 375.000 euros l’any.

Un dels factors que més ha ajudat a la reducció d’emissions i la despesa econòmica és la compra d’electricitat d’origen renovable que estan realitzant la majoria d’ajuntaments a través del conveni marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM). El conseller de l’Àrea de Medi Ambient, Marc Aloy, mostra la seva satisfacció per la feina conjunta realitzada, però assegura que “si volem arribar a l’objectiu marcat per al 2030, cal seguir incrementant esforços i recursos destinats a promoure l’eficiència energètica i la generació renovable”. I afegeix que “la lluita contra el canvi climàtic requereix la col·laboració d’un ampli ventall de sectors, especialment pel que fa a la indústria i el transport; a més, la implicació de la ciutadania també serà fonamental, tant en la despesa energètica del seu habitatge com en hàbits de mobilitat”.

2017-10-23T09:09:02+00:00 dilluns, 23 d'octubre de 2017|