El Consell Comarcal del Bages organitza la Jornada sobre el reconeixement acadèmic i l’acreditació de competències professionals en la que municipis, associacions empresarials, sindicats i centres formatius milloren les eines per oferir aquest servei a la ciutadania

A Catalunya hi ha diferents formes per reconèixer les competències assolides en l’experiència professional de la persona i també per reconèixer els aprenentatges assolits acadèmicament al llarg de l’experiència laboral o en activitats socials. Amb l’objectiu d’aclarir conceptes i millorar la informació a la ciutadania, en el marc de la Taula de la Formació el Consell Comarcal del Bages ha organitzat la Jornada sobre el reconeixement acadèmic i l’acreditació de competències professionals. Hi han assistit un total de 25 persones entre personal tècnic dels serveis d’ocupació locals, personal tècnic d’institucions (Cambra de Comerç, el sindicat CCOO, Serveis territorials d’Ocupació de la Catalunya central, etc. ) i representants d’ETT i centres de formació.

Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal, ha explicat que «Avui més que mai, les empreses necessiten personal ben format, amb competències que els permetin exercir les seves funcions i estar al dia de les innovacions constants que es produeixen en cada àmbit econòmic i social. Per aquest motiu és important que els bagencs i bagenques puguin acreditar bé les seves competències i millorar la seva ocupabilitat».

La Jornada ha ofert una formació exhaustiva sobre el Sistema Integrat de la Formació Professional: per una banda el sistema de Formació Professional Inicial que gestiona el departament d’Ensenyament i que inclou la l’oferta de Programes de Formació Inicial i Cicles (mitjà i superior), i la Formació Professional que gestiona el departament de Treball que inclou la formació ocupacional i la continuada. Els certificats que s’expedeixen permeten als alumnes obtenir mòduls que són reconeguts com a competències.

Per altra banda, també s’ha aprofundit en els dos serveis de reconeixement de competències que hi ha: el Servei d’Assessorament i Reconeixement Acadèmic de l’experiència laboral i el Servei d’Acreditació de competències de l’experiència laboral. Els dos serveis són complementaris i són per persones adultes que estan fora del sistema educatiu i que disposen d’experiència laboral. Són vies diferents amb els seus propis requisits que acaben al mateix punt, obtenint un certificat que reconegui i acrediti la seva experiència i poder seguir formant-se.